Screen-reader users, click here to turn off Google Instant.

 
       

Bezbednost i kvalitet IPSC takmičenja direktno zavisi i od kvaliteta sudija. Na međunarodnom nivou, sudije - Range Officers su organizovane u okviru IROA -International Range Officers Association.
Na nacionalnom nivou sudije su organizovane u Nacionalnu sudijsku organizaciju - uobičajeni naziv na engleskom National Range Officer Institutes (NROI) .

 

Naše sudije su vrlo iskusne, sa dugogodišnjim stažom, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Da bi neko postao sudija, mora prvo da ima takmičarsko iskustvo od nekoliko godina. Trening se odvija u praktičnom radu, sa nekim od iskusnijih sudija i kad skupi određeno replica watches sale iskustvo, detaljno upozna IPSC Pravila, promoviše se u rang nacionalnog sudije – NROI RO – National Range Officers Institue Range Officer. Tako stiče pravo da samostalno sudi na nacionalnim takmičenjima. Po sticanju određenog iskustva, kao nacionalni sudija na takmičenjima različitih nivoa, uključujući i međunarodna lev.3 i lev.4 takmičenja a posle završenog IROA seminara lev.1, stiče uslove za kandidovanje za internacionalnog panerai replica uk sudiju – IROA RO. Ovo zvanje se ne stiče samim ispunjavanjem osnovnih uslova već posle odlučivanja IROA komiteta. Ako dođe do prijema kandidata, on stiče privremeno zvanje IROA P. Tek posle uspešnog stažiranja pod nadzorom IROA supervizora, a uz saglasnost svih IROA sudija, postaje replica watches uk punopravni član IROA. Sa ovim zvanjem stiče mogućnost da samostalno sudi na kontinentalnim i svetskim prvenstvima.

     
     
     
     

 

Glavni zadatak sudije – međunarodnog ili nacionalnog – je da vodi računa o bezbednom rukovanju oružjem takmičara i da trenutno reaguje i spreči bilo kakvo narušavanje bezbednosti. Takođe, nadgleda da aktivnost takmičara bude u skladu sa IPSC Pravilnikom i zahtevima stejdža i , po završenom stejdžu vrši bodovanje meta i upisuje u listu. Bodovna lista se predaje sudiji statističaru, koji ih unosi u kompjuterski program specijalno kreiran za IPSC takmičenje. Program proračunava rezultate i vrši automatsko rangiranje takmičara.

IROA zvanja:
IROA SO (Stats Officer) - Sudija Statističar sakuplja, sortira, proverava i čuva listove sa stejdževa i kreira privremene i konačne rezultate meča.
IROA RO (Range Officer)
svojim daljim usavršavanjem sudije mogu steći sledeća zvanja
IROA CRO (Chief Range Officer) i
IROA RM (Range Master).

     
Naše sudije:
 
  1 Stamenković Zoran   IROA-RM  
  2 Reder Zlatko IROA-CRO  
  3 Terzić Miloš IROA-SO  
  4 Terzić Milan IROA-CRO  
  5 Bošković Boban IROA-RO  
  6 Jovanović Maja IROA-RO  
  7 Jovanović Boban IROA-RO  
  8 Đukanović Vladimir IROA-RO  
  9 Obradović Dragoljub NROI  
  10 Stanković Djordje NROI  
  11 Gašić Milija NROI  
  12 Stanković Branislav NROI  
  13 Milosavljević Dejan NROI  
  14 Hinić Miloš NROI  
  15 Stanojević Saša NROI  
  16 Đukić Vukota NROI  
         
         
         
     
     
   
     
     
Copyright 2013. IPSC Srbija. All rights reserved.