• Dobro došli
  • na zvanični sajt
  • Saveza za praktično streljaštvo Srbije!

Savez za praktično streljaštvo Srbije
IPSC SRBIJA
Predsednik saveza: Vukota Đukić
Generalni sekretar: Jelena Jovanović

Adresa:

Dr Ivana Ribara 170
Beograd, Republika Srbija

Tekući račun:

325-9500500006117-81

Telefon:

011/ 2163 675

E-mail:

info@ipsc.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Vukašin Gušić

stats.office@ipsc.rs