• Dobro došli
  • na zvanični sajt
  • Saveza za praktično streljaštvo Srbije!

NROI SUDIJE

Bezbednost i kvalitet IPSC takmičenja direktno zavisi i od kvaliteta sudija. Na međunarodnom nivou, sudije - Range Officers su organizovane u okviru IROA (eng. International Range Officers Association). Na nacionalnom nivou sudije su organizovane u Nacionalnu sudijsku organizaciju - ustaljeni naziv na engleskom jeziku National Range Officer Institutes - NROI.

Glavni zadatak sudije međunarodnog ili nacionalnog, je da vodi računa o bezbednom rukovanju oružjem takmičara i da trenutno reaguje i spreči bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti. Takođe, nadgleda da aktivnost takmičara bude u skladu sa IPSC Pravilnikom i zahtevima stejdža i po završenom stejdžu vrši bodovanje meta i upisuje u listu.

TextPhoto
Naša draga Ana Viši Bujak, tokom ceremonije otvaranja Evropskog prvenstva 2019. godine, u Beogradu. : Miloš Jevtić.

Bodovna lista se predaje sudiji statističaru, koji ih unosi u računarski program specijalno kreiran za IPSC takmičenje. Program proračunava rezultate i vrši automatsko rangiranje takmičara.

IROA zvanja su:

IROA-SO (eng. Stats Officer) - sudija statističar sakuplja, sortira, proverava i čuva listove sa stejdževa i kreira privremene i konačne rezultate meča,
IROA-RO (eng. Range Officer).

Svojim daljim usavršavanjem sudije mogu steći sledeća zvanja:

IROA-CRO (eng. Chief Range Officer),
IROA-RM (eng. Range Master).


NROI SRBIJA

Listu sudija takođe možete preuzeti i u .pdf formatu.
LISTA NAŠIH SUDIJA
1. Photo Zoran Stamenković IROA-RM
2. Photo Dimitris Tzimas IROA-RM
3. Photo Milan Terzić IROA-CRO
4. Photo Zlatko Reder IROA-CRO
5. Photo Jelena Savković IROA-CRO
6. Photo Miloš Terzić IROA-SO
7. Photo Vukašin Gušić IROA-SO
8. Photo Boban Jovanović IROA-RO
9. Photo Boban Bošković IROA-RO
10. Photo Maja Jovanović IROA-RO
11. Photo Vladimir Đukanović IROA-RO
12. Photo Dragoljub Obradović IROA-RO
13. Photo Miloš Hinić IROA-RO
14. Photo Vukota Đukić IROA-RO
15. Photo Đorđe Poledica IROA-RO
16. Photo Srećko Usanović IROA-RO
17. Photo Bojan Nikolić IROA-RO
18. Photo Uroš Šuberić IROA-P
19. Photo Ana Viši Bujak IROA-P
20. Photo Nenad Rakić NROI-RO
21. Photo Milija Gašić NROI-RO
22. Photo Dejan Milosavljević NROI-RO
23. Photo Branislav Stanković NROI-RO
24. Photo Aleksandar Stojanović NROI-RO
25. Photo Nikola Stamenković NROI-RO
26. Photo Gojko Šuberić NROI-RO
27. Photo Miloš Kračun NROI-RO
28. Photo Željko Vujčić NROI-RO
29. Photo Igor Janković NROI-RO
30. Photo Radosav Nedić NROI-RO
31. Photo Arijana Hinić NROI-RO