• Dobro došli
  • na zvanični sajt
  • Saveza za praktično streljaštvo Srbije!

NROI SUDIJE

Bezbednost i kvalitet IPSC takmičenja direktno zavisi i od kvaliteta sudija. Na međunarodnom nivou, sudije - Range Officers su organizovane u okviru IROA (eng. International Range Officers Association). Na nacionalnom nivou sudije su organizovane u Nacionalnu sudijsku organizaciju - ustaljeni naziv na engleskom jeziku National Range Officer Institutes - NROI.

Glavni zadatak sudije međunarodnog ili nacionalnog, je da vodi računa o bezbednom rukovanju oružjem takmičara i da trenutno reaguje i spreči bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti. Takođe, nadgleda da aktivnost takmičara bude u skladu sa IPSC Pravilnikom i zahtevima stejdža i po završenom stejdžu vrši bodovanje meta i upisuje u listu.

TextPhoto
Naša draga Ana Viši Bujak, tokom ceremonije otvaranja Evropskog prvenstva 2019. godine, u Beogradu. : Miloš Jevtić.

Bodovna lista se predaje sudiji statističaru, koji ih unosi u računarski program specijalno kreiran za IPSC takmičenje. Program proračunava rezultate i vrši automatsko rangiranje takmičara.

IROA zvanja su:

IROA-SO (eng. Stats Officer) - sudija statističar sakuplja, sortira, proverava i čuva listove sa stejdževa i kreira privremene i konačne rezultate meča,
IROA-RO (eng. Range Officer).

Svojim daljim usavršavanjem sudije mogu steći sledeća zvanja:

IROA-CRO (eng. Chief Range Officer),
IROA-RM (eng. Range Master).


NROI SRBIJA

Listu sudija takođe možete preuzeti i u .pdf formatu.
LISTA NAŠIH SUDIJA
1. Photo Zoran Stamenković IROA-RM
2. Photo Dimitris Tzimas IROA-RM
3. Photo Milan Terzić IROA-CRO
4. Photo Zlatko Reder IROA-CRO
5. Photo Jelena Savković IROA-CRO
6. Photo Miloš Terzić IROA-RO
7. Photo Boban Jovanović IROA-RO
8. Photo Boban Bošković IROA-RO
9. Photo Maja Jovanović IROA-RO
10. Photo Vladimir Đukanović IROA-RO
11. Photo Dragoljub Obradović IROA-RO
12. Photo Miloš Hinić IROA-RO
13. Photo Vukota Đukić IROA-P
14. Photo Nenad Rakić IROA-P
15. Photo Milija Gašić NROI-RO
16. Photo Dejan Milosavljević NROI-RO
17. Photo Branislav Stanković NROI-RO
18. Photo Aleksandar Stojanović NROI-RO
19. Photo Nikola Stamenković NROI-RO
20. Photo Ana Viši Bujak NROI-RO
21. Photo Đorđe Poledica NROI-RO
22. Photo Srećko Usanović NROI-RO
23. Photo Uroš Šuberić NROI-RO
24. Photo Gojko Šuberić NROI-RO
25. Photo Bojan Nikolić NROI-RO
26. Photo Miloš Kračun NROI-RO
27. Photo Vukašin Gušić NROI-RO
28. Photo Željko Vujčić NROI-RO
29. Photo Igor Janković NROI-RO
30. Photo Radosav Nedić NROI-RO
31. Photo Aleksa Rakić NROI-P
32. Photo Arijana Hinić NROI-P