• Dobro došli
  • na zvanični sajt
  • Saveza za praktično streljaštvo Srbije!

NACIONALNI TRENERI

Listu trenera sa nacionalnom trenerskom licencom takođe možete preuzeti i u .pdf formatu.
LISTA TRENERA Broj licence
1. Photo Vladimir Đukanović A-001/19
2. Photo Vukota Đukić B-002/19
3. Photo Marjan Džonić B-003/22
4. Photo Igor Janković B-004/19
5. Photo Dejan Vukojević B-005/19
6. Photo Goran Nešić B-006/19
7. Photo Ljubiša Momčilović B-007/21
8. Photo Snežana Momčilović C-008/21
9. Photo Ana Viši Bujak C-009/21
10. Photo Vlasta Stanojević D-010/21
11. Photo Uroš Šuberić D-011/21
12. Photo Bojan Nikolić D-012/21
13. Photo Saša Šunjarević D-013/21
14. Photo Aleksandar Maričić D-014/21
15. Photo Vladimir Verebi D-015/22
16. Photo Petar Sakala D-016/22
17. Photo Mihailo Lakić D-017/22
18. Photo Marko Đuković B-018/22
19. Photo Milan Terzić D-019/22
20. Photo Branislav Bulatović D-020/22
21. Photo Srećko Usanović D-021/22
22. Photo Miloš Maćešić D-022/22
23. Photo Đorđe Poledica D-023/22