IPSC SRBIJA

Savez za praktično streljaštvo Republike Srbije

šta je:

Praktično streljaštvo – IPSC

Praktično srteljaštvo predstavlja atraktivan i dinamičan streljački sport. Paralelno sa razvojem i evolucijom konstrukcije i upotrebe ručnog vatrenog oružja razvijalo se i praktično streljaštvo. U početku je korišćen kao izraz potrebe zahtevnijih sistema obuke pripadnika policije, vojske, posebno specijalnih jedinica i službi obezbeđenja, da bi se kasnije omasovio i razvio u veoma popularan i privlačan sport, koji doživljava ekspanziju u svetu.