• Dobro došli
  • na zvanični sajt
  • Saveza za praktično streljaštvo Srbije!

Praktično streljaštvo predstavlja atraktivan i dinamičan streljački sport u kojem se koristi isključivo bojeva municija. Paralelno sa razvojem i evolucijom konstrukcije i upotrebe ručnog vatrenog oružja razvijalo se i praktično streljaštvo. U početku je korišćen kao izraz potrebe zahtevnijih sistema obuke pripadnika policije, vojske, posebno specijalnih jedinica i službi obezbeđenja, da bi se kasnije omasovio i razvio u veoma popularan i privlačan sport, koji doživljava ekspanziju u svetu.

Karakteristika ovog sporta je da ima veliki uticaj na povećanje bezbednog rukovanja vatrenim oružjem.

Kolevku praktičnog streljaštva predstavljaju Sjedinjene Američke Države kod kojih se pojavio ranih pedesetih godina 20. veka u Klaiforniji. Za nekoliko godina se vrlo brzo priširio i na ostale kontinente. IPSC je zvanično osnovan na Međunarodnoj konferenciji ručnog vatrenog oružja u Kolumbiji, Misuri (SAD) u Maju 1976. godine.

Na konferenciji je usvojen i moto IPSC – DVC - Diligentia, Vis, Celeritas (Preciznost, Snaga, Brzina), tri elementa jednako važna za postizanje uspeha u ovom sportu.

TextPhoto
Detalj sa ceremonije svečanog otvaranja Evropskog prvenstva u Beogradu, 2019. godine. : Miloš Jevtić.

Savez za praktično streljaštvo Srbije, kao punopravni član IPSC-a, u potpunosti se pridržava propisanih standarda u Pravilniku IPSC-a. U Srbiji se redovno organizuju takmičenja, koja se po bezbednosti i kvalitetu ne razlikuju od onih koji se organizuju u Evropi i svetu. Zbog dobre reputacije i organizacije, Srbija je bila organizator Evropskog prvenstva u praktičnom streljaštvu 2010. godine i 2019. godine. Danas na našim takmičenjima redovno ušestvuju strani državljani, a naši takmičari učestvuju na svim većim takmičenjima u svetu, dok naše sudije dobijaju pozive da sude na svim takmičenjima u svetu.

ŠTA JE IPSC?

Praktično streljastvo – IPSC (eng. International Practical Shooting Confederation) predstavlja veoma atraktivan, dinamičan i sve popularniji sport, rasprostranjen u preko 90 zemalja u svetu, kod koga do izražaja dolaze preciznost, brzina, snaga i koordinacija pokreta takmičara. Koristi se bojeva municija iz pištolja i pušaka, propisane papirne i metalne mete (statične i pokretne), koje se angažuju iz različitih pozicija, na uređenim poligonima (stejdževima), a o poštovanju mera bezbednosti i pravila brinu prisutne sudije.

Princip DVC – Diligentia, Vis, Celeritas uzima u obzir sva tri elementa za kalkulaciju rezultata: gađajući papirnu ili metalnu metu, takmičar skuplja poene u vremenu koje se meri specijalnom štopericom, koristeći municiju koja mora da zadovolji propisani standard snage. Najmanji dozvoljeni kalibar za ručno oružje je 9 mm Parabelum, ili kako je kod nas poznatiji kao „duga devetka”. To je ujedno i najpopularniji kalibar koji se koristi među srpskim takmičarima, a takođe i u svetu.

Osim pištolja, u IPSC takmičenjima koriste se puška, karabin pištoljskog kalibra, puška sačmara i vazdušni pištolj - Action Air Pistol.

Praktično streljaštvo je na našim prostorima počelo organizovano da se razvija od 1999. godine. Početkom 2000. godine je osnovan Savez za praktično streljaštvo Jugoslavije, koji je 2001. godine postao član Međunarodne Konfederacije Praktičnog Streljaštva - IPSC. Raspadom Jugoslavije, Savez je preimenovan u Savez za praktično streljaštvo Srbije i 2008. godine je primljen u Sportski Savez Srbije.

Organizacije takmičenja u Srbiji, striktno se sprovode prema Pravilniku - IPSC Rule Book. Za sada, takmičenja se organizuju samo za ručno oružje (pištolj i revolver). Kako se sport bude dalje razvijao, tako ćemo postepeno razvijati i ostale discipline IPSC sporta. Stejdž (eng. stage) je složena metna situacija, odnosno bezbedno uokviren prostor na kome su postavljene mete po određenom rasporedu, koje takmičar mora da reši (pogodi) što preciznije i brže. IPSC takmičenje se sastoji iz jednog ili više stejdževa, u zavisnosti od nivoa takmičenja (klupsko, državno, kontinentalno ili svetsko). Od takmičara se zahteva fizička spremnost, preciznost, brzina, koordinacija pokreta i inteligencija. Naravno, ovaj sport je prilagođen osobama oba pola, za stare i mlade kao i fizički hendikepiranim osobama.

Višestruke mete, mete koje se pomeraju, mete koje reaguju na pogodak, kazne koje slede ako se mete pomešaju, razne prepreke (gađanje iz ležećeg i klečećeg položaja), kretanje od mete do mete, taktika takmičara i druge poteškoće zajedno, otežavaju pucanje takmičaru i čine ovu vrstu streljačkog sporta vrlo atraktivnim.

Pravila bezbednosti takmičara, sudija i gledalaca se sprovode bez kompromisa. Interesantan je podatak da, iako se koristi bojeva municija, do sada nije zabeležen ni jedan incident na takmičenjima u praktičnom streljaštvu, što ovaj sport svrstava u najbezbednije ekstremne sportove.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj extremni sport možete se obratiti na adresu nekog od postojećih klubova kod nas.