Treneri i instruktori

Spisak trenera i instruktora sa dozvolama za rad IPSC Srbije

Vladimir Đukanović

A Licenca – Grand Master

Broj nacionalne licence: A-001/19
Broj MISSIA licence: L1-3810 0001
Broj MISSIA licence: L2-3810 0001

Vukota Đukić

B Licenca – Master

Broj nacionalne licence: B-002/19
Broj MISSIA licence: L1-3810 0012
Broj MISSIA licence: L2-3810 0012

Marjan Džonić

B Licenca – Master

Broj nacionalne licence: B-003/22
Broj MISSIA licence: L1-3810 0008
Broj MISSIA licence: L2-3810 0008

Igor Janković

B Licenca – Master

Broj nacionalne licence: B-004/19
Broj MISSIA licence: L1-3810 0006
Broj MISSIA licence: L2-3810 0006

Dejan Vukojević

B Licenca – Master

Broj nacionalne licence: B-005/19
Broj MISSIA licence: L1-3810 0004

Goran Nešić

B Licenca – Master

Broj nacionalne licence: B-006/19

Ljubiša Momčilović

B Licenca – Master

Broj nacionalne licence: B-007/21
Broj MISSIA licence: L1-3810 0007

Marko Đuković

B Licenca – Master

Broj nacionalne licence: B-018/22
Broj MISSIA licence: L1-3810 0009

Jelena Savković

B Licenca – Master

Broj nacionalne licence: B-028/24
Broj MISSIA licence: L1-3810
Broj MISSIA licence: L2-3810

Snežana Momčilović

C Licenca – Profy

Broj nacionalne licence: C-008/21

Ana Viši Bujak

C Licenca – Profy

Broj nacionalne licence: C-009/21

Milorad Bulić

C Licenca – Profy

Broj nacionalne licence: C-026/24

Vladimir Petrović

C Licenca – Profy

Broj nacionalne licence: C-030/24

Predrag Vasić

C Licenca – Profy

Broj nacionalne licence: C-031/24

Vlasta Stanojević

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-010/21

Uroš Šuberić

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-011/21

Bojan Nikolić

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-012/21

Saša Šunjevarić

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-013/21

Aleksandar Maričić

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-014/21

Vladimir Verebi

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-015/22

Petar Sakala

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-016/22

Mihailo Lakić

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-017/22

Milan Terzić

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-019/22
Broj MISSIA licence: L1-3810 0010

Branislav Bulatović

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-020/22

Srećko Usanović

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-021/22

Miloš Maćešić

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-022/22

Đorđe Poledica

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-023/22

Andrija Petković

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-024/23

Marija Kitanović

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-025/23

Damjan Pavlov

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-027/24

Slavko Obradović

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-029/24

Nemanja Mitrović

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-032/24

Aleksandar Lozanić

D Licenca – Basic

Broj nacionalne licence: D-033/24