NROI

NROI Sudije

Bezbednost i kvalitet IPSC takmičenja direktno zavisi i od kvaliteta i iskustva sudija.

Nacionalna Sudijska Organizacija ( eng. National Range Officer Institute) – NROI SRBIJA – izvodi obuku i licenciranje sudija po međunarodnom standardu, savetuje Regionalnog Direktora o aspektima bezbednog održavanja meča, Pravilima IPSC takmičenja, vodi evidenciju i održavanje statusa Nacionalnih zvaničnika na takmičenjima.
Međunarodnu Sudijsku Organizaciju ( eng. International Range Officer Association) – IROA – čine sudije koje ispunjavaju dodatne uslove, propisane u Pravilniku. IROA sudije često možete sresti na takmičenjima „Level 3“, a obavezno na „Level 4 i 5“.

Zadatak sudije

Zadatak sudije je da nadgleda da sve aktivnosti takmičara budu u skladu sa IPSC Pravilnikom i zahtevima stejdža (poligona), i po završenom nastupu takmičara vrši bodovanje.
Od 2018. godine, NROI Srbija koristi najsavremeniji sistem i uređaje za elektronsko bodovanje takmičenja. Svaki takmičar dobija svoje rezultate „uživo“ po završenom stejdžu, i ceo tok meča može pratiti “on-line”. Proces prijave u meč, izbor rasporeda ( squading), i statistika svakog takmičara, potpuno su digitalizovani, transparentni i odmah dostupni.

Dužnosti

Dužnosti i zadaci zvaničnika na takmičenju:

SUDIJA  ili “RO”, (eng. Range Officer) – Izdaje komande, nadgleda radnje i bezbedno rukovanje oružjem takmičara. Proglašava vreme i poene koje je takmičar ostvario, i potvrđuje ispravan unos u sistem za bodovanje. RO radi pod upravom CRO i RM. 
VIŠI SUDIJA  ili “CRO”, (eng. Chief Range Officer) – Upravlja sudijama, osobljem i aktivnostima na stejdževima pod njegovom kontrolom. Nadgleda pravednu, ispravnu i doslednu primenu IPSC Pravilnika. CRO radi pod upravom RM. 
STATISTIČAR  ili “SO”, (eng. Stats officer) – Upravlja timom za obradu rezultata koji prikuplja, sortirta, verifikuje i evidentira sve bodovne liste. Na kraju takmičenja obračunava preliminarne i konačne rezultate. SO radi pod upravom RM.
TEHNIČAR  ili “QM”, (eng. Quartermaster) – Distribuira, popravlja i održava svu opremu na stejdževima ( mete, nalepnice, rekvizite), kao i neophodnu opremu za rad sudija ( tajmere, baterije, heftalice). Tokom meča dostavlja osveženje sudijama. QM radi pod upravom RM. 
GLAVNI SUDIJA  ili “RM”, (eng. Range Master) – Upravlja celokupnim takmičenjem i osobljem, bezbednošću na strelištu i aktivnostima na svim stejdževima. Kontroliše i nadgleda primenu IPSC Pravilnika. Mora biti obavešten u slučaju diskvalifikacije ili žalbe. Glavnog sudiju imenuje Direktor meča, osim u slučajevima “Level 4 i 5” gde ga imenuje Izvršni Odbor IPSC Konfederacije.

Oznake

Sudije i zvaničnici pored funkcije imaju i oznaku:

IROA  (npr. IROA-RO) – međunarodni „RO“ sudija
NROI   (npr. NROI-RO) – nacionalni „ RO“ sudija