Podaci o Savezu

Podaci o Savezu:

SAVEZ ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO SRBIJE – I.P.S.C. SRBIJA

Matični broj: 17596721
PIB: 103693420
Račun: 325-9500500006117-81
Sedište: Humska 1, Beograd, Srbija
Sajt: www.ipsc.rs
Email: info@ipsc.rs

Predsednik Saveza: Vukota Đukić, rd.ipscserbia@gmail.com
Generalni Sekretar: Jelena Jovanović, gs.ipscserbia@gmail.com

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Vukašin Gušić, stats.office@ipsc.rs